Choć srebro ma wiele minerałów przemysłowych, rzadko są zintegrowane w jeden srebra depozyt, zazwyczaj dystrybuowane w polimetalicznych rud miedzi i złota, kopalnia w sposób Stan rozproszoną. Ponad połowa wyjść srebra są od kompleksowe odzyskiwanie rud polimetalicznych.